hennepinfo.nl
  • Beste bezoeker aan onze website,
  • Op dit moment werken wij aan onze nieuwe website, het kan zijn dat nog niet alles juist verloopt,
  • Onze excuses hiervoor.

Hennep als grondstof uit de regio

Onbeperkte hernieuwbare grondstoffen

Als hernieuwbare grondstof is hennep onbetwist voor de leider voor productie van veel verschillende producten, ecologisch, milieuvriendelijk en winstgevend gezien. De grote uitdaging is om het economisch te ontwikkelen tot een gewas die als grondstof voor verschillende doeleinden in de regio’s wordt toegepast. Hierdoor kan hennep het gewas zijn kan worden gezien als basis voor een regionale circulaire economie. In het kielzog van de Industriële Revolutie hernieuwbare grondstoffen, zoals olie, methaan en steenkool of andere mineralen, zoals ijzer en uranium die nu de voorkeur genieten, hoewel we weten dat dit een kwestie van tijd is en dat de grondstoffen aan uitputting onderhevig zijn.

De milieu-impact was ook bekend en toch worden deze grondstoffen nog steeds gewonnen als is het destructief voor mens en natuur.

Ecologisch gebruik van grondstoffen

De term hernieuwbare hulpbron in een regio kan dan als ecologisch zinvol worden beoordeeld als deze op dezelfde plaats wordt geteeld, verwerkt en geproduceerd. De paden worden kort gehouden, waardoor de prijzen weer lager worden en ecologisch verantwoord zijn. Als het hier goed wordt beheerd, kan een grondstof voor onbepaalde tijd beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de mening van vele kanten, die vinden dat grondstoffen altijd beperkt moeten zijn en dat er nooit genoeg voor iedereen is. Hennep kan ook voor dit doel worden geteeld en op de markt worden gebracht. Hennep kan als ras dus worden aangepast aan een specifieke vraag voor een bepaalde toepassing. Een intelligent gebruik van hennep als grondstof is dus mogelijk en bied een echte kans voor de toekomst.

Naast grote monoculturen, kan hennep als wisselteelt worden toegepast en daarmee een levensonderhoud voor planten en dieren creëren en de moderne biodiversiteit bevorderen. De mens kan dus een uitputtingsslag van onze teeltgronden stoppen.

Hennep gewas voor de toekomst

Hernieuwbare bronnen zijn een belangrijke basis voor de industriële processen van de toekomst en kunnen de regio’s natuurlijk voorzien van veel basismaterialen in het dagelijks leven. Met hennep als gewas te zien als hernieuwbare grondstof zouden in de toekomst hele industrieën kunnen ontstaan en een echte meerwaardeketen creëren, die veel mensen en banen in de regio kan opleveren. De grondstof hennep maakt het duidelijk dat een groot aantal producten, zoals papier, voedsel, energie, chemicaliën en textiel, waardoor hele industrieën zich kunnen ontwikkelen.

De mogelijkheden die hier liggen en nog niet zijn uitgeput, staan nu op het punt om de mens ervan te overtuigen van de mogelijkheden. Hennep zal in de toekomst het huidige imago verliezen en de nieuwe fase van een duurzame revolutie inluiden. Met hennep kunnen regio’s die geen natuurlijke hulpbronnen hebben een industrieel interessant gebied worden. De vezelhennep plant maakt het zo duidelijk, zoals nergens anders, dat goede grondstoffen kunnen worden gebruikt om een regionale toegevoegde waarde te creëren.

De nuttige vezelhennep is een echte energieplant die al duizenden jaren door mensen wordt gebruikt en die alleen door politieke banden in de vorige eeuw is verboden. Kort gezegd was dit slechts een korte periode in de geschiedenis van de hennepplant. De toekomst zal aantonen dat de gewassen van hennep een nieuw pad zal inslaan.